За фонда

Фонд „Участвам – дарявам – променям” – Оряхово” е създаден под егидата на Кмета на Община Оряхово – Росен Добрев, с цел осъществяване на значими за хората в община Оряхово идеи и инициативи. Средствата, които ще се набират във Фонда от граждани, институции, организации и действащ бизнес в община Оряхово, ще се изразходват за повишаване благополучието на деца и хора.

  • Проектите, които ще се реализират със средства от Фонда, ще са в областта на образованието, детското развитие, културата, спорта, околната среда, младежките дейности, социалното включване и други области, определени като приоритетни.
  • Фонд „Участвам – дарявам – променям” – Оряхово” се ръководи от Обществен съвет с Председател – Христина Цонева (Секретар на Община Оряхово), и членове – Ирена Станкулова (Кмет на село Остров), Галина Светозарова (Кмет на село Лесковец), Росица Койнова (Кмет на село Селановци), Юмер Юмеров (общественик), Георги Рабаджиев (Управител на Хотел – ресторант „Старата къща”), Евгения Найденова (Директор на Историческия музей), Боряна Маринова (хореограф), Наталия Фенерска (Председател на сдружение „Първи юни”).
  • Фондът е учреден на 10.03.2016 г. с първоначален капитал от 9 хиляди лв., осигурени от сдружение „Първи юни” по проект „Участвам – дарявам – променям!”