Как да дарите

За фонда може да бъдат дарявани средства:

  • по банкова сметка

Интернешънъл Асет Банк, Клон Оряхово
IBAN BG54 IABG 7494 1055 1489 05
Титуляр на сметката: Сдружение „Първи юни“ (оператор на Обществения фонд)

  • по ведомост

След сключване на договор за ежемесечно даряване между Дарителя и сдружение „Първи юни“